When planning a visit to PSNC, we invite you to read the list of recommended hotels located near the PSNC headquarters – CBPIO Polish Optical Internet Research Center at Street Jana Pawła II 10.

Poznań Stare Miasto
Street Stawna 12 61-759 Poznań

Street Termalna 5
(former Street Warszawska 64/66)
61-028 Poznań

Street Kazimierza Wielkiego 23
61-863 Poznań

Street Śródka 6
61-125 Poznań

Other recommended hotels

Street Arcybiskupa Baraniaka 77
61-131 Poznań

Street Bnińska 16
61-023 Poznań